Wymagane dokumenty

Dla Państwa wygody umożliwiamy ustalenie wszelkich szczegółów związanych z usługami pogrzebowymi (m.in. przygotowaniem ciała osoby zmarłej, pochówkiem oraz uroczystościami pogrzebowymi) we wskazanym przez Państwa miejscu, bez konieczności wizyty w naszym zakładzie pogrzebowym.

Prosimy jednak o skompletowanie niezbędnych dokumentów, takich jak:

  • akt zgonu (jeśli jeszcze go Państwo nie posiadacie, pomożemy w załatwieniu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego),
  • numer PESEL osoby zmarłej,
  • seria i numer dowodu osobistego osoby zmarłej

oraz wszelkiej dokumentacji niezbędnej do bezgotówkowego rozliczenia kosztów pogrzebu z ZUS, np.:

  • legitymacji emeryta-rencisty,
  • zaświadczenia o zatrudnieniu wydanego przez zakład pracy (w przypadku zgonu osoby pracującej),
  • dowodu osobistego wnioskodawcy.