Usługi pogrzebowe

Pełne wsparcie formalne i prawne

W ramach usług pogrzebowych na życzenie zajmujemy się również dopełnieniem wszelkich formalności w takich instytucjach, jak:

  • Urząd Stanu Cywilnego (uzyskanie aktu zgonu),
  • kościoły i parafie,
  • zarządy cmentarzy.